1. АМЕРИКАНСКИ ЯСЕН (FRAXINUS AMERICANA L.)

Широколистно дърво, което на височина достига до 35-40 м, а в диаметър – до 1 м. Естественото му разпространение е в източните части на Северна Америка.

Короната му е рядка и широкояйцевидна. Кората на младите дървета е гладка и сива, а на възрастните – тъмносива и напукана.

Листата са едри, дълги до 38-40 см, и съставени от 5-9 почти целокрайни листчета, дълги до 15 см и широки 5 см. Отгоре са светлозелени, а отдолу – белезникавосиви. Пъпките са ръждиво или светлокафяви. Цветовете са събрани в съцветия, а плодът представлява стеснено в основата и разширено към върха крилце. Дърветата започват да дават семена към 40 години.

Светлолюбив, сухоустойчив и невзискателен към почвените условия вид. Значително по-студоустойчив от нашите ясени. Самозасява се, расте бързо и понася замърсения въздух, което го прави предпочитан декоративен вид за градска лесоустройствена среда у нас. Приспособимостта му го прави подходящ за рекултивация на компрометирани почвени промени /промишлени насипи и др./.

На възраст достига до 200-250 години.

Дървото в парка е засадено през 1985 г.