Дендрариум

зелено приключение

Здравейте, приятели!

Знаете ли какво е конколорка?

И за каталпа ли не сте чували?

А поне за ликвидамбър? 🙂

Е, дойде време да споделим с вас една наша отдавнашна мечта, чието осъществяване успяхме да постигнем сега.

Тук ще намерите текстовете за дърветата от нашия Дендрариум, който можете да разгледате на живо от 2016 г. в Приключенски парк „Незабравка”.

Дендрариум?

Точно така. През годините сградата на семеен хотел «Незабравка» и пространството около нея преживяват различни периоди и трансформации, но дърветата наоколо оцеляват. А на 50 дка площ могат да се засадят доста интересни видове, които да се видят и опознаят. Всяко дърво, представител на отделен вид, е обозначено с табела, поставена на самото дърво в парка, за да можете да го откриете лесно, да видите, да прочетете, да научите.

Зеленината и съхранената природна среда са едно от ценните неща в Приключенски парк „Незабравка” и заслужават да се споделят като преживяване.

За да научите повече, кликнете по-долу върху съответния вид.

За да видите растението на живо – заповядайте на опознавателна разходка в света на дърветата в най-големия в региона Дендрариум!

 1. АМЕРИКАНСКИ ЯСЕН (FRAXINUS AMERICANA L.)
 2. АТЛАСКИ КЕДЪР (CEDRUS ATLANTICA MANETTI.)
 3. БЛАТЕН КИПАРИС (TAXODIUM DISTICHUM)
 4. БРЕЗА (BETULA PENDULA ROTH. BETULA ALBA L.)
 5. БРЯСТ (ULMUS)
 6. БЯЛ БОР (PINUS SYLVESTRIS L.)
 7. БЯЛА АКАЦИЯ (БЯЛ САЛКЪМ)  (ROBINIA PSEUDOACACIA L.)
 8. БЯЛА ВЪРБА (SALIX ALBA L.)
 9. БЯЛА ТОПОЛА (КАВАК) (POPULUS ALBA L.)
 10. ВЕЙМУТОВ БОР (PINUS STROBUS L.)
 11. ДЖАНКА (PRUNUS CERASIFERA EHRH.)
 12. ДИВА КРУША (PYRUS COMMUNIS L.)
 13. ДИВА ЧЕРЕША, ГУРУПЛА (PRUNUS AVIUM L.)
 14. ДЪБ БЛАГУН (QUERCUS FRAINETO)
 15. ДЪБ ЧЕРВЕН (QUERCUS RUBRA L.)
 16. ЕВРОПЕЙСКА ЛИСТВЕНИЦА (LARIX DECIDUA MILL.)
 17. ЕЛА КОНКОЛОР, СРЕБРИСТА ЕЛА (ABIES CONCOLOR LINDL ET GORD.)
 18. ЕЛА ОБИКНОВЕНА (ABIES ALBA MILL.)
 19. КАТАЛПА (CATALPA BIGNONIOIDES.)
 20. КОНСКИ КЕСТЕН (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.)
 21. КУЧЕШКИ ДРЯН (CORNUS SANGUINEA L.)
 22. ЛИКВИДАМБЪР (АМБРОВО ДЪРВО) (LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA)
 23. ОБИКНОВЕН ГАБЪР (CARPINUS BETULUS L.)
 24. ОБИКНОВЕН ОРЕХ (JUGLANS REGIA L.)
 25. ПЛАЧЕЩА ВЪРБА (SALIX BABYLONICA L.)
 26. ПОЛСКИ КЛЕН (ACER CAMPESTRE L.)
 27. ПОЛСКИ ЯСЕН (FRAXINUS)
 28. СМЪРЧ ОБИКНОВЕН (PICEA ABIES KARST.)
 29. СРЕБРОЛИСТНА ЛИПА (TILIA TOMENTOSA MOENCH)
 30. ТОПОЛА (POPULUS SP.)
 31. ТОПОЛА РЕГЕНЕРАТА (POPULUS)
 32. ТРЕПЕТЛИКА (ОСИКА) (POPULUS TREMULA L.)
 33. ТУЯ ГИГАНТСКА (THUJA GIGANTEA NUTT.)
 34. ТУЯ ЗАПАДНА (THUJA OCCIDENTALIS L.)
 35. ЦЕР (QUERCUS CERRIS)
 36. ЧЕРВЕН ГЛОГ (CRATAEGUS MONOGYNA JACQ.)
 37. ЧЕРЕН БОР (PINUS NIGRA АRNOLD)
 38. ЯВОР СРЕБРИСТ (ЗАХАРЕН) (ACER SACCHARINUM.)
 39. ЯСЕНОЛИСТЕН ЯВОР – НЕГУНДО (ACER NEGUNDO L.)