ГАЛЕРИЯ Land-Art-Festival „НЕЗАБРАВКА“

art festival

 

LandArtFestival “НЕЗАБРАВКА”

15 – 21 август 2016 г., с. Поповци, община Габрово

ФЕСТИВАЛЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА

ОТ ФОНДАЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИКЛЮЧЕНСКИ ПАРК „НЕЗАБРАВКА“ И ГРАД ГАБРОВО

ПО ПРОЕКТ „LandArtFestival “НЕЗАБРАВКА”– В ЛОНОТО НА ПРИРОДАТА С ТВОРБИТЕ НА ИЗКУСТВОТО“,

СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ ЗА 2016 Г. НА ОБЩИНА ГАБРОВО


ПОКАНА РЕГЛАМЕНТ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КОНТАКТИ ГАЛЕРИЯ

 

Брошурата /кликнете върху снимка, за да я отворите/:

Тук можете да видите клипа:

BG

 

ENG

 

Авторите и творбите /кликнете върху снимка, за да я отворите/:

 

Творческият процес /кликнете върху снимка, за да я отворите/: