39. ЯСЕНОЛИСТЕН ЯВОР – НЕГУНДО (ACER NEGUNDO L.)

Широколистно листопадно дърво с височина до 20 м и диаметър на стеблото до 50 см. Произходът му е от южните и централни части на Северна Америка, но днес е разпространен почти навсякъде по света. У нас се среща из цялата страна.

Короната му е почти правилно кълбовидна и гъста.

Той е единственият представител на своето семейство със сложен лист, чиято дължина е около 5-10 см, като листата му са разположени срещуположно на клонката. Светлозелени на цвят, те са неправилни по форма, насечени.

Цветовете на ясенолистния явор са малки, бели, около 10-15 см.

Плодовете са крилати орехчета, като ъгълът на крилатките е остър, а семената му се разпространяват много лесно от вятъра, посредством крилатките.

Светлолюбив, но непретенциозен към почвата и адаптивен вид, който понася лесно градското замърсяване на въздуха. Тези му качества, както и множеството вариететни форми го правят изключително подходящ вид за парково и градско озеленяване и екстериорен дизайн.

Живее около 80-100 години.

Дървото в парка е засадено през 1975 г.