30. ТОПОЛА (POPULUS SP.)

Широколистно листопадно дърво с височина около 25 м. У нас се среща в топлите и ниски части на страната, винаги край реките.

Листата са овални, назъбени по краищата и завършват със заострени връхчета. Държат се за клоните на дълга, сплескана дръжка.

Мъжките цветове са реси, дълги до 9 см и по-дебели от женските. Цъфти през май заедно с разлистването.

Сравнително бързо растящ и влаголюбив вид. Предпочита песъчливи почви.

Дървесината е мека и лесна за обработка. Използва се за направата на предмети за бита – щайги, сандъци, клечки за кибрит, целулоза.

В народната медицина се използват пъпките, листата и кората.

Живее около 400 години.

Дървото в парка е засадено през 1965 г.