10. ВЕЙМУТОВ БОР (PINUS STROBUS L.)

Вечнозелено иглолистно дърво с височина до 40-50 м и диаметър на ствола до 1,50 м. Естественото му местообитание са умерените области на Атлантическа Северна Америка. У нас е привнесен заради голямата му устойчивост и адаптивност. Използва се за залесяване на гори и в градския ландшафтен дизайн.

Развива мощна коренова система и е силно ветроустойчив вид. В млада възраст короната е пирамидална. Младата кора е гладка и сиво-зелена, а по-късно потъмнява и се напуква надлъжно и на люспи.

Листата са иглици, меки, тънки, рехави, провиснали, сиво-зелени, дълги до 10 см, събрани по 5 в брахибласт.

Шишарките са цилиндрични, дълги до 15 см. След узряването на семената шишарковите люспи се разтварят.

Сравнително бързо растящ вид с приблизително 1 м прираст на година.

Издържа на студ до минус 40 градуса, но е чувствителен към сухостта на въздуха и почвата. Не понася атмосферните замърсявания.

Живее около 100 години.

Дървото в парка е засадено през 1980 г.