8. БЯЛА ВЪРБА (SALIX ALBA L.)

Широколистно дърво с височина на ствола 20-25 м. Естественото му разпространение е в Европа, Северна Африка и Азия.

Кората му е тъмносива, дълбоко напукана. Клоните са разперени, жилави и образуват широка корона.

Листата са ланцетовидни, продълговати и заострени на върха, дълги 5-12 см, широки 1-3 см, ситно назъбени по ръба, покрити отгоре и отдолу със сребристи власинки.

Цветовете са събрани в цилиндрични реси – мъжки и женски, които се развиват едновременно с листата през пролетта.

Върбата е влаголюбова и студоустойчива. У нас се среща навсякъде докъм  1500-1700 м надморска височина.

Кората на бялата върба се използва в народната медицина още от древността. Тя е познато средство за намаляване на температура и болки, укрепване на организма и прочистване на кръвта.

На възраст достига до 150-200 години.

Дървото в парка е засадено през 1960 г.