КОНТАКТИ

art festival

LandArtFestival “НЕЗАБРАВКА”

ФЕСТИВАЛЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА

ОТ ФОНДАЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИКЛЮЧЕНСКИ ПАРК „НЕЗАБРАВКА“ И ГРАД ГАБРОВО

ПО ПРОЕКТ „LandArtFestival “НЕЗАБРАВКА”– В ЛОНОТО НА ПРИРОДАТА С ТВОРБИТЕ НА ИЗКУСТВОТО“,

СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ ЗА 2016 Г. НА ОБЩИНА ГАБРОВО


ПОКАНА РЕГЛАМЕНТ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КОНТАКТИ ГАЛЕРИЯ

Пълният комплект документи можете да намерите на тази страница: 

http://park-nezabravka.com/landartfestival-nezabravka 

По всички въпроси, свързани с организацията на фестивала, се обръщайте към екипа на фондацията:

тел. 0879 35 36 96

е-mail: zaedno2004@abv.bg

 


Тук ще публикуваме въпросите, които сте ни задали, и техните отговори:

1.Въпрос: Ще бъде ли оповестено по някакъв начин името на авторите, които са създали творбите?

Отговор: Да, до всяка от творбите ще има поставена информационна табела, на която ще бъде написано името на автора. Табелата ще остане, докато самата творба е в добро състояние и е достъпна за посетителите. Ще бъде издадена дипляна с готовите творби, където също ще бъде включена информация за авторите им. Това е част от рекламната стратегия на фестивала – да популяризира авторите и техните творби /освен популяризирането на град Габрово и Приключенски парк „Незабравка“/.