21. КУЧЕШКИ ДРЯН (CORNUS SANGUINEA L.)

Широколистен листопаден храст с височина до 4 м. Естественото му разпространение е на територията на Средна, Южна и Източна Европа, Кавказ и Югозападна Азия. Един от многото видове дрян, предпочитан в декоративното озеленяване заради красивата му окраска. У нас се среща из цялата страна докъм 1100 м надморска височина.

Короната е неравномерно разперена. Клоните са жилави, младите клонки са зелени, а откъм ослънчената страна са червеникавокафяви.

Листата са срещуположни, прости и дълги, яйцевидни или елиптични, целокрайни и с власинки от долната страна.  Есента стават яркочервени.

Цъфти късно напролет след разлистването – с бели цветове, събрани във връхни щитовидни метлици.

Плодът е костилков, сферичен, синьо-черен на цвят.

Кучешкият дрян е непретенциозен към почвите вид, сухо и студоустойчив.

Предпочитан декоративен вид заради сравнително бързото израстване, пъстрота на листата и на клоните след опадването им, които са червеникави и открояващи се.