27. ПОЛСКИ ЯСЕН (FRAXINUS)

Широколистно дърво от семейство Маслинови с височина до 25-30 м и диаметър на ствола до 1,5 м. Естественото му разпространение е в Южна и Югоизточна Европа, Северна Африка, Близкия Изток и западната част на Азия.

Листата са светлозелени, тесни и елипсовидни, заострени на върха, дълги до 30 cм, появяват се след цъфтежа.

Цветовете са двуполови, без чашка и венче.

Топло и влаголюбиво дърво, което предпочита лонгозните гори, където е доминиращ вид, поречията на реките, заблатени и влажни места до 800 метра надморска височина.

Дървото в парка е засадено през 1960 г.